طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى جواز به انگلیسی داراى جواز یعنی چه

داراى جواز

licentiate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها