معنی و ترجمه کلمه داراى جواز به انگلیسی داراى جواز یعنی چه

داراى جواز

licentiate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها