طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حالت روحانى به انگلیسی داراى حالت روحانى یعنی چه

داراى حالت روحانى

spirituous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها