طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حداقل کرموسوم ارثى به انگلیسی داراى حداقل کرموسوم ارثى یعنی چه

داراى حداقل کرموسوم ارثى

amphiploid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها