طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حرکت دشوار به انگلیسی داراى حرکت دشوار یعنی چه

داراى حرکت دشوار

succussatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها