طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حساسیت در مقابل نور به انگلیسی داراى حساسیت در مقابل نور یعنی چه

داراى حساسیت در مقابل نور

actinautographic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها