طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حساسیت شدید به انگلیسی داراى حساسیت شدید یعنی چه

داراى حساسیت شدید

hyperirritable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها