طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حساسیت نسبت به نور به انگلیسی داراى حساسیت نسبت به نور یعنی چه

داراى حساسیت نسبت به نور

photosensitive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها