طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حسن انتخاب گلچین کننده به انگلیسی داراى حسن انتخاب گلچین کننده یعنی چه

داراى حسن انتخاب گلچین کننده

selective

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها