طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حفره هاى کوچک به انگلیسی داراى حفره هاى کوچک یعنی چه

داراى حفره هاى کوچک

locular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها