طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حق شفعه به انگلیسی داراى حق شفعه یعنی چه

داراى حق شفعه

preemptor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها