طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حلقه هاى اشباع نشده به انگلیسی داراى حلقه هاى اشباع نشده یعنی چه

داراى حلقه هاى اشباع نشده

polyunsaturated

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها