طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حکومت مستقل به انگلیسی داراى حکومت مستقل یعنی چه

داراى حکومت مستقل

autonomous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها