طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى حیات به انگلیسی داراى حیات یعنی چه

داراى حیات

vivific

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها