طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت اسید و قلیا به انگلیسی داراى خاصیت اسید و قلیا یعنی چه

داراى خاصیت اسید و قلیا

amphoteric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها