طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت قلیایى به انگلیسی داراى خاصیت قلیایى یعنی چه

داراى خاصیت قلیایى

alkaline

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها