طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت مرهم به انگلیسی داراى خاصیت مرهم یعنی چه

داراى خاصیت مرهم

balmy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها