طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خدایان مجسم به شکل جانور به انگلیسی داراى خدایان مجسم به شکل جانور یعنی چه

داراى خدایان مجسم به شکل جانور

zoomorphic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها