معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیات زنانه شدن به انگلیسی داراى خصوصیات زنانه شدن یعنی چه

داراى خصوصیات زنانه شدن

feminize

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها