طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیات معینى به انگلیسی داراى خصوصیات معینى یعنی چه

داراى خصوصیات معینى

particularity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها