طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیات کپسول به انگلیسی داراى خصوصیات کپسول یعنی چه

داراى خصوصیات کپسول

capsular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها