طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خطوط ریز به انگلیسی داراى خطوط ریز یعنی چه

داراى خطوط ریز

lineolate
lineolated

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها