طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خواص پرتوافکنى به انگلیسی داراى خواص پرتوافکنى یعنی چه

داراى خواص پرتوافکنى

actinic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها