طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خواص چند جانبه به انگلیسی داراى خواص چند جانبه یعنی چه

داراى خواص چند جانبه

aeolotropic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها