طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى خونابه و چرک به انگلیسی داراى خونابه و چرک یعنی چه

داراى خونابه و چرک

seropurulent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها