معنی و ترجمه کلمه داراى دسته پر به انگلیسی داراى دسته پر یعنی چه

داراى دسته پر

plumose

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها