طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دندانه اره مانند به انگلیسی داراى دندانه اره مانند یعنی چه

داراى دندانه اره مانند

saw toothed
sawtooth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها