طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دندانه هاى اره مانند به انگلیسی داراى دندانه هاى اره مانند یعنی چه

داراى دندانه هاى اره مانند

runcinate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها