طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دندانه هاى ظریف به انگلیسی داراى دندانه هاى ظریف یعنی چه

داراى دندانه هاى ظریف

serrulate
serrulated

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها