طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دندان محکم شده از داخل آرواره به انگلیسی داراى دندان محکم شده از داخل آرواره یعنی چه

داراى دندان محکم شده از داخل آرواره

pleurodont

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها