طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دوشکاف به انگلیسی داراى دوشکاف یعنی چه

داراى دوشکاف

bisulcate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها