طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دوهجا به انگلیسی داراى دوهجا یعنی چه

داراى دوهجا

dissyllabic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها