طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دویاچند معنى مختلف به انگلیسی داراى دویاچند معنى مختلف یعنی چه

داراى دویاچند معنى مختلف

homonymous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها