طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو جنبه به انگلیسی داراى دو جنبه یعنی چه

داراى دو جنبه

ambivalence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها