طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو جوهر فرد به انگلیسی داراى دو جوهر فرد یعنی چه

داراى دو جوهر فرد

diatomic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها