طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو دست به انگلیسی داراى دو دست یعنی چه

داراى دو دست

two handed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها