طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو رنگ بودن به انگلیسی داراى دو رنگ بودن یعنی چه

داراى دو رنگ بودن

dichroism
dichromatism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها