طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو رنگ به انگلیسی داراى دو رنگ یعنی چه

داراى دو رنگ

bichrome

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها