طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو شق مختلف به انگلیسی داراى دو شق مختلف یعنی چه

داراى دو شق مختلف

disjunctive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها