طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو قیمت یکى حقیقى دیگرى دروغین به انگلیسی داراى دو قیمت یکى حقیقى دیگرى دروغین یعنی چه

داراى دو قیمت یکى حقیقى دیگرى دروغین

many valued

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها