طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو مجلس مقننه به انگلیسی داراى دو مجلس مقننه یعنی چه

داراى دو مجلس مقننه

bicameral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها