طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو نوع پول رایج به انگلیسی داراى دو نوع پول رایج یعنی چه

داراى دو نوع پول رایج

bimetallic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها