طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى دو کپه به انگلیسی داراى دو کپه یعنی چه

داراى دو کپه

bivalve

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها