طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ذرات ریز به انگلیسی داراى ذرات ریز یعنی چه

داراى ذرات ریز

particulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها