معنی و ترجمه کلمه داراى ذغال سنه نارس مانند زغال نارس به انگلیسی داراى ذغال سنه نارس مانند زغال نارس یعنی چه

داراى ذغال سنه نارس مانند زغال نارس

peaty

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها