طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى ذوق و استعداد محدود به انگلیسی داراى ذوق و استعداد محدود یعنی چه

داراى ذوق و استعداد محدود

small minded

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها