طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى روح نظامى کردن به انگلیسی داراى روح نظامى کردن یعنی چه

داراى روح نظامى کردن

militarize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها