طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى روش یا قاعده کردن به انگلیسی داراى روش یا قاعده کردن یعنی چه

داراى روش یا قاعده کردن

systematize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها