طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى زائده و ضمیمه به انگلیسی داراى زائده و ضمیمه یعنی چه

داراى زائده و ضمیمه

cirrate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها