طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى زائده ى گوشتى به انگلیسی داراى زائده ى گوشتى یعنی چه

داراى زائده ى گوشتى

accreted

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها