طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى زانویى به انگلیسی داراى زانویى یعنی چه

داراى زانویى

geniculate
geniculated

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها